Qendra kombëtare për menaxhim kufitar

FLUKSI NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR (Përditësuar më 28.05.2020 ora 02:00)

Pikat e Kalimit Kufitar Hyrje (min) Dalje (min) Kolona (metra) 
Hyrje
Kolona (metra) 
Dalje
Glloboqicë 03-05 03-05 00 00
Qafë e Prushit 03-05 03-05 00 00
Qafë e Morinës 03-05 03-05 00 00
Kullë 03-05 03-05 00 00
Bërnjak 03-05 03-05 00 00
Vërmicë 03-05 03-05 00 00
Hani i Elezit 03-05 03-05 00 00
Jarinje 03-05 03-05 00 00
Mutivodë 03-05 03-05 00 00
Muçibabë03-0503-050000
Dheu i Bardhë03-0503-050000
Merdare03-0503-050000

GJENDJA E RRUGËVE QË SHPIEJNË NË PIKAT E KALIMIT KUFITAR (Koha e freskimit: 28.05.2020 ora :02:00)

Magjistralja Dëborë Akull Mjegull Rrëshqitje
dheu
Kalueshmëria
Kaçanik - Hani i Elezit JO JO JO JO E kalueshme
Fush-Pajtimit -Glloboçicë JO JO JO JO E kalueshme
Gjilan - Dheu i Bardhë JO JO JO JO E kalueshme
Gjilan - Muçibabë  JO JO JO JO E kalueshme
Pejë – Kullë JO JO JO JO E kalueshme
Gjakovë – Q.Morinë JO JO JO JO E kalueshme
Gjakovë -  Q.Prushit JO JO JO JO E kalueshme
Prizren - Vërmicë JO JO JO JO E kalueshme
Prishtinë-Mutivodë JO JO JO JO E kalueshme
Podujevë - MerdarëJOJOJOJOE kalueshme
Mitrovicë - BërnjakJOJOJOJOE kalueshme
Mitrovicë - JarinjeJOJOJOJOE kalueshme

Telefonat:
Numrat e cekur më poshtë janë të dedikuar për të marrë informacione lidhur me procedurat

  • kufitare (Policisë së Kosovës dhe Policisë Kufitare),
  • doganore (Dogana e Kosovës),
  • shëndetit publik (Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë),
  • ato të fluksit ndërkufitar dhe informata të cilat mund të ndërlidhen me Ministrit, Agjencitë dhe autoritetet tjera të Republikës së Kosovës

+383 (0) 38 551 661 ext: 1000
+383 (0) 45 198 606
VIBER +38345198000


Hot-line:
Numrat e cekur më poshtë janë të dedikuar për të denoncuar veprimet korruptive dhe aktivitetet që ndërlidhen me kontrabandë.
+383 (0) 38 500 095
Free: 0800 500 95
SMS: 500 95
E-mail: qkmk@rks-gov.net

Videot e përzgjedhura